header

Školení

Tisk Email

 

Spolehlivá investice pro zdokonalování pracovníků i vedení firmy

Firma ABM Morava se od počátku svého vzniku věnuje nejen prodeji a servisu výpočetní techniky a počítačových sítí, ale v neposlední řadě i poskytováním školících služeb pro své klienty.

V našich kurzech zajišťujeme rychlou a efektivní výuku pod vedením profesionálních lektorů. Kurzy probíhají v malém počtu posluchačů, což umožňuje lepší koncentraci, kontakt s lektorem a prostor pro diskusi. V kurzech připadá na jednoho účastníka jeden počítač.

Nabízíme možnost realizace jediného kurzu nebo celého systému vzdělávání zaměstnanců Vaší firmy, v případě proškolení většího počtu zaměstnanců i příznivější cenu školení. školení je možno provádět v prostorách Vaši firmy či v naší učebně, ve které připadá jeden počítač na jednoho učastníka školení.

Další informace a termíny školení Vám rádi sdělíme na našem telefonním čísle.

Nabídka školení:

 • Základy obsluhy PC a přídavných zařízení
 • OS Linux pro uživatele
 • Kancelářské systémy  Office, práce s texty
 • Základy administrace OS Linux - začátečníci
 • OS Linux: Internet server - pokročilá administrace
 • Linux a síťové služby TCP/IP
 • Základy programování v jazyce C - Linux
 • Základy programování v jazyce C - Windows
 • Základy programování v jazyce C++ - Linux
 • Základy programování v jazyce C++ - Windows
 • Vytváření HTML stránek - začátečníci
 • Vytváření HTML stránek - pokročilí
 • Dynamické vytváření HTML stránek - začátečníci
 • Dynamické vytváření HTML stránek - pokročilí
 • Služby Internetu - pro uživatele
 • Služby Internetu - pro pokročilé
 • Bezpečnost sítí na Internetu/Intranetu
 • Zabezpečení elektronické komunikace - šifrování
 • Internet a email

Základy obsluhy počítače

Kurz je určen pro všechny začínající uživatele osobních počítačů, kteří zatím s počítačem nepracovali nebo mají jen velmi malé zkušenosti. Účastníci se seznámí s fungováním počítače a se základním pojmy světa výpočetní techniky. Účastníci se v kurzu naučí prakticky ovládat počítač pomocí myši a klávesnice.

Délka kurzu: 120 minut

Náplň kurzu:

 • Co je to počítač a k čemu slouží
  o Základy terminologie
  o Typy počítačů
  o Hardware
  o Software
  o Informační sítě
  o Rizika a zabezpečení
 •  Zapnutí počítače
 • Pracovní plocha počítače
 • Používání myši
 • Používání klávesnice
 • Soubory
 • Dokumenty a Tento počítač
 • Okna
 • Vypnutí počítače

OS Linux pro uživatele
Kurz seznamuje s principy fungování OS Linux, objasňuje pojem OpenSource, popisuje práci s OS Linux z uživatelského hlediska

Náplň kurzu:

 • OS Linux vs. MS Windows, OpenSource software
 • Aplikační vybavení OS Linux
 • KOffice, OpenOffice, Kmail, Mozilla
 • Základní dovednosti - příkazy na manipulaci se soubory, prohlížení souborů, Midnight Commander
 

Kancelářské systémy - texty v počítači

Kurz je určen pro začínající uživatele osobních počítačů, kteří nemají zkušenosti s vytvářením a upravováním textů v počítači. Tento kurz je zaměřen na práci s jednoduchými texty. Účastníci kurzu se naučí používat nejrozšířenější textový editor, vytvořit a uložit soubor, napsat a naformátovat text a dále vytvořený dokument vytisknout.

Délka kurzu: 120 minut

Náplň kurzu:

 • Textový editor - Microsoft Word
 • Psaní a úpravy textu
  o Použití klávesnice
  o Použití myši
  o Mazání
 • Dokument
  o Vytvoření souboru
  o Uložení souboru
  o Otevření a úpravy souboru
 • Formátování
  o Zvýraznění písma
  o Změna velikosti a barvy písma
 • Kopírování textu
 • Tisk dokumentu
   


Základy administrace OS Linux - začátečníci
Kurz seznamuje s OS Linux, jeho instalací, ovládáním, konfigurací a možnostmi využití.

Náplň kurzu:
 • Instalace OS Linux, seznámení s příkazovou řádkou a systémem X-Windows; problematika a používání českého jazyka v Linuxu
 • Používání a princip X-Windows systému, windows manažery a prostředí
 • Programy pro práci s Internetem - pošta, WWW, ftp
 • Základy správy systému - správa uživatelů, instalace SW, tiskárny, struktura adresářů, přístupová práva na soubory a adresáře, atributy, mountování disků, sdílení disků (NFS, Samba)
 • Programátorské nástroje, kompilování kernelu a jeho rekonfigurace, lilo boot manager
 • Základní konfigurace sítě TCP/IP a síťových služeb, principy NIS, DNS
 • Ostatní úkoly správce systému, plánované spouštění procesů, zálohováníOS Linux: Internet server - pokročilá administrace
Kurz seznamuje s OS Linux a jeho možnostmi využití jako serveru pro Internet/Intranet a poštovního serveru.

Náplň kurzu:
 • Instalace OS Linux a konfigurace prostředí, základní parametry systému
 • Možnosti využití OS Linux jako serveru pro Internet/Intranet, podporované služby a jejich činnost
 • Instalace a konfigurace DNS serveru
 • Linux jako souborový server (NFS, Samba, tiskový server)
 • Linux a WWW, instalace a konfigurace WWW serveru Apache, použití skriptů (SSI, PHP/FI, CGI)
 • Instalace a konfigurace FTP serveru
 • Instalace a konfigurace emailového serveru (sendmail), virtuální e-mail domény, klienti pro práci s poštou
 • Doplňkové služby (time server, telnet, DHCP server, ssh atd.)
 • Otázky bezpečnosti na Linuxu, používání a princip firewalluLinux a síťové služby TCP/IP
Kurz seznámí účastníky s protokolem TCP/IP a jeho vlastnostmi, vysvětlí funkci síťové adresy a masky sítě. Účastníci kurzu se naučí instalovat a konfigurovat TCP/IP v systému LINUX.

Náplň kurzu:
 • Úvod do TCP/IP terminologie, základní příkazy, instalace a konfigurace TCP/IP
 • IP adresace - IP adresa, třídy adres, přiřazení síťových ID, funkce masky sítě
 • Podsítě - implementace, definice masky, výpočet čísel sítí a adres počítačů
 • IP směrování, konfigurace výchozí a specifické brány příkazem ROUTE
 • Převod jména počítače na IP adresu, HOST tabulka, konfigurace klienta pro DNS
 • Konfigurace a význam základních síťových služeb - INETD, telnet, ftp, rsh, rlogin, rexac, talk atd.
 • NFS - export a montování vzdálených souborových systémů, otázky bezpečnosti
 • NIS - konfigurace serveru a klienta, vytváření map, ověření a změna hesla
 • Tisk na vzdálených tiskárnách
 • Možnosti použití jiných přenosových protokolů (IPX, NCP, SMB) v prostředí LinuxZáklady programování v jazyce C - Linux
Kurz naučí účastníka programovat v jazyku C v prostředí LINUX

Základy programování v jazyce C - Windows
Kurz naučí účastníka programovat v jazyku C v prostředí Windows


Základy programování v jazyce C++ - Linux
Kurz naučí účastníka objektové  programování v jazyku C++ v prostředí Linux

Náplň kurzu:

 • Zopakování základní syntaxe jazyka C
 • Vztah C/C++ - přetěžování funkcí, výhody a nevýhody obou jazyků, norma ANSI C++, její podpora u známých překladačů
 • Třídy - vztah struktury z jazyka C a třídy z C++, datové složky a metody, operátor ?->?, ukazatel do třídy, konstruktory a destruktory, přetěžování metod, přetěžování operátorů, virtuální a nevirtuální metody, přátelské třídy a funkce (friend)
 • Dědičnost a polymorfizmus - význam přístupových práv, vícenásobné dědění
 • Výjimky
 • šablony
 • Standardní knihovny pro C++ - práce s proudy, neformátované vstupy a výstupy, asociativní pole map a řetězec string


Základy programování v jazyce C++ - Windows
Kurz je určen všem, kteří chtějí získat základní znalosti objektového programování pomocí jazyka C++.

Náplň kurzu:
 • Zopakování základní syntaxe jazyka C
 • Vztah C/C++ - přetěžování funkcí, výhody a nevýhody obou jazyků, norma ANSI C++, její podpora u známých překladačů
 • Třídy - vztah struktury z jazyka C a třídy z C++, datové složky a metody, operátor ?->?, ukazatel do třídy, konstruktory a destruktory, přetěžování metod, přetěžování operátorů, virtuální a nevirtuální metody, přátelské třídy a funkce (friend)
 • Dědičnost a polymorfizmus - význam přístupových práv, vícenásobné dědění
 • Výjimky
 • šablony
 • Standardní knihovny pro C++ - práce s proudy, neformátované vstupy a výstupy, asociativní pole map a řetězec string


Vytváření HTML stránek - začátečníci
Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s tvorbou HTML dokumentů a naučit se tak vytvářet vlastní WWW stránky. V kurzu si osvojíte pracovní postupy pro vývoj prezentací na Internetu v jazyce HTML, včetně používání kaskádových stylů a formulářů.

Náplň kurzu:
 • Základy jazyka HTML, WWW stránky, možnosti vytváření dokumentů v HTML kódu, konverze z jiných programů, prohlížeče WWW stránek
 • Seznámení s editorem HTML, struktura stránky, hlavička a tělo dokumentů, informace v záhlaví stránky, nastavení vlastností stránky, definování barev v HTML kódu
 • Práce s textem - velikost, barva, fonty, formátování odstavců, logické a fyzické styly písma, speciální znaky, čáry, komentáře
 • Vytváření číslovaných a nečíslovaných seznamů, nastavení tvaru odrážek a číslování
 • Hypertextové odkazy - na jiné stránky aktuálního webu, na záložky na téže či jiné stránce, na stránky v Internetu, na elektronické adresy, na soubory
 • Práce s obrázky - formáty GIF a JPEG, vkládání, umístění na stránce a vzhledem k textu, hypertextové odkazy, transparentní barvy
Vytváření HTML stránek - pokročilí
Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti HTML a mají zájem rozšířit své znalosti o další možnosti tohoto jazyka

Náplň kurzu:

 • Obrazové mapy - použití, vytváření mapy a definice aktivních oblastí s odkazy
 • Tabulky - použití, vytvoření tabulky, editace, formátování buněk a celé tabulky, titulky
 • Použití rámců - vytvoření stránky s rámci, úpravy, zobrazení stránek v rámcích, odkazy mezi jednotlivými rámci
 • Kaskádové styly - jejich použití, syntaxe, umístění stylu na stránce, možnosti formátování pomocí stylů
 • Formuláře, vytvoření formuláře, jednotlivé druhy polí, nastavení vlastností, zasílání dat na e-mail
 • Prezentace stránek na Internetu, zaregistrování na vyhledávacích serverech
 • Zásady při sestavování WWW stránek, tipy a triky


Dynamické vytváření www stránek - začátečníci
Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s tvorbou dynamických stránek v PHP.

Náplň kurzu:

 • Základy jazyka PHP, možnosti vytváření dokumentů 
 • Seznámení s editory PHP, struktura stránky, hlavička a tělo dokumentů, informace v záhlaví stránky, nastavení vlastností stránky,
 • Práce s PHP
 • Vytváření interaktivních stránek
 • Vytváření formulářů
 • Práce s daty cizích zdrojů


Dynamické vytváření HTML stránek - pokročilí
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit tvořit interaktivní internetové aplikace prostřednictvím PHP a MySQL. Studenti se naučí psát skripty v PHP, tvořit interaktivní formuláře, spolupracovat s databázemi a také se seznámí s možnostmi zabezpečení.

Náplň kurzu:
 • Úvod do technologie MySQL, jazyk, principy a příklady
 • MySQL - zdrojové kódy a binárky
 • Seznámení s problémem dynamicky vytvářených WWW stránek na straně serveru a klienta, systémy používané pro stránky vytvářené na serveru
 • Úvod do PHP, historie a současnost jazyka PHP, možnosti a oblasti praktického využití
 • Syntaxe jazyka PHP, programování v PHP a ladění skriptů
 • Tvorba jednoduchých, dynamicky vytvářených WWW aplikací, tvorba elektronického obchodu s nákupním vozíkem
 • Formuláře v PHP a práce s nimi
 • Spolupráce PHP s databázovými servery, základní informace o SQL databázových systémech, úvod do jazyka SQL
 • Vytvoření jednoduché dynamické WWW aplikace propojené do externí databáze
 • Bezpečnost skriptů v PHP, protokol HTTP, stavové informace, cookies, komunikace SSL
 

Služby Internetu - pro uživatele
Kurz je určen všem začínajícím uživatelům celosvětové sítě Internet, kteří se chtějí seznámit s jejími základními službami, s jejím využitím v praxi a se základním programovým vybavením pro práci v Internetu.

Náplň kurzu:
 • Internet - síť sítí, historie a využití Internetu
 • Typy připojení - pevné linky a komutované spoje, poskytovatelé připojení
 • Adresace v Internetu - číselná adresa, jmenná adresa
 • Základní pojmy - Browser, Chat, E-mail, FAQ, HTML, HTTP, RFC, URL atd.
 • Zajímavé stránky na Internetu, základy hledání na Internetu
 • Služby dostupné v Internetu - WWW, Internet mail, Chat
 • Programové vybavení - Netscape, MS Explorer
 • Etika práce v Internetu
 

Služby Internetu - pro pokročilé
Kurz je určen všem uživatelům Internetu, kteří se chtějí dovědět víc o této světové síti, zdokonalit své schopnosti jejího využití a získat hlubší znalosti v oblasti Internetworkingu a bezpečnosti dat na Internetu/Intranetu.

Náplň kurzu:
 • Svět Internetu - služby, součásti a historie Internetu
 • Funkce Internetu - teorie síťové komunikace (modely, aktivní prvky); adresace, domény a subdomény (URL, druhy adres, IP, DNS, Name-server)
 • Používané protokoly, navazování spojení a přenos paketů - TCP segment, IP datagram, TCP/IP, routing, Application Protocol (HTTP, FTP, POP, IMAP, SMTP, Gopher, Telnet)
 • Aspekty využití Internetu - výhody a úskalí
 • Připojení k Internetu - hardware, software, Internet provider, praktická ukázka připojení v OS Windows
 • Důležité pojmy a standardy v oblasti Internetu (RFC)
 • Bezpečnost sítí na Internetu - obecné principy bezpečnosti sítí, VPN, praktické ukázky útoků a utilit pro hacking/cracking
 • MS Internet Explorer - práce s programem (přehled nabídek a nástrojů, popis jejich funkcí, Active Desktop, kanály - Channels)
 • Hledání na Internetu - úvod, vyhledávací služby, pokročilé principy vyhledávání (Advanced Search), praktické ukázky, zajímavé stránky na Internetu
 • Uchování informací z Internetu - hypertextové odkazy, kopírování, ukládání, import/export, úpravy (MS FrontPage)
 • Elektronická pošta na Internetu - úvod, MS Outlook Express, Internet mail
 • Diskusní skupiny (Usenet) - úvod, MS Outlook Express, Internet news
 • Netmeeting, Internet chat, ICQ, IRC - konference, pokec, ?I Seek You?, Inter Relational Chat, praktické ukázky přihlášení a komunikace
 

Bezpečnost sítí na Internetu/Intranetu
Kurz seznámí posluchače s obecnými principy ochrany privátních sítí před útoky z Internetu a konkrétními bezpečnostními prvky a způsoby jejich uplatnění. Je určen především správcům počítačových sítí vybudovaných na platformách Windows, Linux a NetWare.

Náplň kurzu:
 • Úvod do problematiky bezpečnosti: historie, charakteristika prostředí, cíle útoků, typy útočníků
 • Protokol TCP/IP: sada protokolů a adresování v sítích TCP/IP, protokol TCP, protokol IP, protokol HTTP
 • Typy útoků:
  • Sběr informací o systému - scanování stanic a portů, sběr informací o OSu a aplikacích, odposlech síťového provozu, získání informací od personálu
  • Zablokování služeb (Útoky typu DoS)
  • Získání přístupu do systému: útoky na hesla, útoky na TCP spojení, útok na spojení Telnet, podvržení IP-adresy (IP-spoofing), útok pomocí paketů směrovaných zdrojem
  • Získání přístupu do systému: útoky na webové servery, skripty, útoky na klienty webových serverů, útoky v prostředí e-mailů, problematika obchodování na Internetu, viry
 • Související vlastnosti základních operačních systémů:
  • Unix - charakteristika systému, souborový systém, bezpečnostní slabiny
  • Windows NT - charakteristika systému, souborový systém, bezpečnostní slabiny
  • NetWare - charakteristika systému, souborový systém, bezpečnostní slabiny
 • Obrana proti útokům:
  • Obecné zásady obrany
  • Bezpečnostní politika - obsah bezpečnostní politiky, třídy zabezpečení
  • Zálohování, Autentizace, Sledování událostí (Auditing)
  • Firewally - problematika připojování k Internetu, firewally a jejich typy, začlenění firewallu do sítě
  • šifrování, digitální podpisy, bezpečné protokoly - bezpečnostní služby v počítačových sítích, šifrování, elektronický podpis, certifikace, bezpečné protokoly
  • Používané prostředky a aplikace - síťové analyzátory, prostředky pro scanování, prostředky pro detekci napadení a reakci
 

Zabezpečení elektronické komunikace - šifrování
Kurz seznámí uživatele se základními bezpečnostními riziky při ukládání dat v PC, přístupu neoprávněných osob, bezpečností elektronické pošty, možnostmi šifrování dat a e-mailů a využitím elektronického podpisu.

Náplň kurzu:
 • Obecný úvod do problematiky bezpečnosti
 • Zabezpečení osobního počítače před přístupem neoprávněných osob
 • Zabezpečení dat a přístupu k nim
 • Archivace a zálohování dat
 • Bezpečností rizika při používání elektronické pošty
 • šifrování elektronické pošty
 • Elektronický podpis - obecná specifikace
 • Ověření identity za pomocí elektronického podpisu
 

Internet a email

Kurz je určen pro začínající uživatele osobních počítačů, kteří chtějí pracovat s internetem a využívat možnosti elektronické pošty (e-mailu). Účastníci se naučí otevřít webovou stránku a používat hypertextové odkazy. Dále si všichni účastníci založí vlastní poštovní schránku a vyzkouší si odesílat a přijímat zprávy.

Délka kurzu: 120 minut

Náplň kurzu:

 • Co je to internet
 • Otevření webové stránky
 • Hypertextové odkazy
 • Vyhledávače
 • Základní pojmy elektronické pošty
 • Založení emailové schránky
 • Zprávy
  o Odeslání zprávy
  o Čtení zprávy
  o Zpráva s přílohou

Sdílejte s přátely

      

Server

Stránky běží na vlastním linuxovém serveru umístěném na páteřní lince. Jako HTTP server jsme zvolili APACHE.

Mysql

Jako databázový server jsme se rozhodli pro využití MySQL 5.

ABM Morava

počítače

eshop

it

výpočetní technika

hardware

software

internet

tvorba www stránek

programování

linux

microsoft

hosting

acer Executive partner

Hewlett packard Preferred partner

Microsoft gold partner

Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com
TOPlist