header

Sítě

Tisk Email

Lokální a rozsáhlé sítě


V souladu s naší firemní strategií nabízíme kompletní služby a řešení v oblasti počítačových sítí.

Zajistíme Vám:
 • Zpracování návrhu včetně realizace lokální počítačové sítě (LAN) založené na síťových technologiích FastEthernet, GigabitEthernet, ATM
 • Zpracování návrhu včetně realizace rozlehlé počítačové sítě (WAN) na technologiích jako jsou Frame Relay, ISDN, leased line a Internet
 • Realizace strukturovaných počítačových sítí na kabelážních systémech, umožňujících přenos dat, hlasu a obrazu, splňující požadavky pro přenosové rychlosti až 1 Gb/s včetně stavebních úprav, elektrických či televizních rozvodů
 • Certifikační měření a provádění revizních zpráv
 • Bezdrátové sítě (wireless WAN/LAN)
 • Analýza a optimalizace provozu Vaší stávající počítačové sítě
 • Instalace serverů na platformě Intel s operačními systémy Windows NT/200x, Novell Netware, Linux
 • Připojení a instalace klientských stanic Windows, Linux
 • Bezpečnostní audit - který vám pomůže efektivně zabezpečit vaši síť před riziky
 • Externí správa spojená se vzdáleným dohledem sítí LAN, WAN
 • Antivirové zabezpečení serverů a pracovních stanic

Poskytovat všechny uváděné služby na vysoké úrovni není možné bez specializovaných školení a certifikací. Jen tak má uživatel a zákazník jistotu, že navržené řešení bude "funkční", že má k dispozici někoho, kdo dané problematice rozumí a že v případě problémů je tu někdo, kdo má i řešení, které problém odstraní. Společnost ABM Morava disponuje certifikáty, které zajišťují partnerství s mnoha světovými společnostmi. Ty nejdůležitější naleznete v oddíle Firma-Certifikáty.

Lokální počítačové sítě (LAN)
Společnost ABM Vám nabídne komplexní řešení Vaší počítačové sítě od projektu až po úplnou realizaci. Stěžejními síťovými technologiemi v prostředí lokálních sítí (LAN) jsou pro nás přepínaný (switched) Fast Ethernet a Gigabit Ethernet, které pokrývají převážnou část našich aktivit v této oblasti. V současné době se stále více v našich projektech a realizacích prosazují technologie Gigabit Ethernetu (jak pro optickou, tak metalickou kabeláž), a také má své nezanedbatelné místo ATM. Jádrem našich počítačových sítí jsou aktivní síťové prvky firem 3Com, Cisco Systems, Edimax, DLink a Ovislink. Všichni uvedení výrobci představují špičku v oboru lokálních počítačových sítí a svou ucelenou řadou produktů se společnou správou dávají uživatelům a projektantům velké možnosti při výběru vhodného řešení.

Rozlehlé počítačové sítě (WAN)
V oblasti rozlehlých sítí (WAN) realizujeme projekty založené především na moderních technologiích jako jsou Frame Relay, ISDN, ADSL, pronajaté digitální okruhy, Internet. Naše společnost má vybudováno úspěšné Know-How v budování privátních WAN na síti Internetu. Tento náš produkt dnes již úspěšně používá mnoho našich klientů. Díky technologii virtuálních privátních sítí (VPN) je tak možné budovat bezpečná propojení i v prostředí Internetu a přenášet důležitá firemní data ve formě, která je obtížně napadnutelná. Jako samozřejmá součást WAN řešení se stále silněji prosazuje současný přenos dat i hlasu (technologie Voice over IP / Voice over Frame Relay). Pro zákazníky s řadou vzdálených poboček znamená tato technologie úsporu nákladů na poplatcích za meziměstské hovory mezi jednotlivými pobočkami, kdy platí pouze poplatky za datovou linku, přes kterou probíhá i hlasová komunikace.

Strukturované sítě
Strukturované sítě realizujeme v převážné většině na bázi systémů Panduit a Belden. Tyto námi používané kabelážní systémy poskytují kompletní protokolově nezávislá řešení a jsou velmi snadno instalovatelná a udržovatelná. Uvedené kabelážní systémy vychází z platných mezinárodních norem a standardů pro budování strukturovaných kabelážních systémů, zejména ISO/IEC 11801 (2nd edition - September 2002), EIA/TIA-568-B, EN 50173 (2nd edition - October 2002) a příslušných dodatků. Poskytují velký rozsah přenosových medií od UTP přes FTP, S-FTP až po optické vlákno. Parametry a charakteristiky kabelážních systémů jsou lepší, než je požadováno současnými platnými normami a předpisy, vyhovují i návrhům nových norem. Tímto je pro kabelážní systémy garantována použitelnost i pro budoucí nové technologie přenosu. Konkrétní typ přenosového media je navržen s ohledem na požadavky zákazníka, závisí však zejména na specifických podmínkách v místě instalace kabelážního systému a na požadovaných parametrech přenosu. Všechny tyto faktory jsou pak zpracovány v úvodním projektu. Nedílnou součástí realizace kabelážního systému je vystavení měřících a certifikačních protokolů. Uvedené kabelážní systémy kromě přenosu dat v počítačových sítích umožňují kompletně řešit telefonní rozvody, rozvody systému elektronického zabezpečení a interní komunikační systémy (domovní telefony a videotelefony).

Bezdrátové sítě (wireless WAN/LAN)
Bezdrátové sítě dnes mají v komunikačních technologiích nenahraditelné místo. Proto jim v rámci našich aktivit přikládáme mimořádný význam. Realizujeme jednak bezdrátová řešení k propojení vzdálených lokalit (objektů), kde není možné použít klasické technologie, druhou oblastí je budování lokálních sítí LAN s použitím bezdrátové technologie v objektech, kde není možné vybudovat klasický kabelážní systém.

Analýza LAN a WAN sítí LAN
Společnost ABM Morava Vám nabízí kompletní analýzu sítě. Především se jedná o zmapování topologie sítě LAN (základní analýza). Touto analýzou získáme přehled základních problémů na síti LAN. Při zjištění výraznějších nesrovnalostí a problémů v síti, doporučujeme následné provedení hloubkové problémové analýzy.

Zmapování topologie slouží jako úvodní krok, kterým provedeme:
 • Zjištění zapojení instalovaných aktivních prvků v síti LAN
 • Identifikaci aktivních prvků (switche, routery)
 • Identifikaci uzlů (počítače, servery)
 • Zjištění základních provozních problémů sítě LAN
 • Zjištění nekoncepčního zapojení sítě LAN
 • Vykreslení topologické mapy LAN

Na základě zjištěných výsledků předložíme (na přání zákazníka) návrh doporučených nápravných opatření "Problémová analýza sítě LAN" která řeší problémy mezi dvěma nebo více entitami (typicky PC a servery).

V rámci analýzy je provedeno:
 • Zmapování topologie sítě LAN, v níž bude problémová analýza provedena
 • Kompletní změření sítě
 • Analýza dat získaných při provedeném měření
 • Zpracování výsledků ve formě protokolu včetně komentáře
 • Návrh opatření vedoucích k odstranění problémů
 • Aktualizace výkresové dokumentace podle skutečného zjištěného stavu topologie LAN

Po aplikaci nápravných opatření doporučujeme provést srovnávací analýzu, t.j. zjištění účinnosti provedených opatření, srovnání s předcházejícím stavem LAN. WAN

Služby v oblasti analýzy rozlehlých sítí WAN (datová propojení poboček s centrálou společnosti)

Kdy WAN analýzu provést ?
 • Předcházení problémovým stavům, pravidelná kontrola průchodnosti sítě, trendů a klíčových hodnot
 • Problém výkonu aplikací
 • Jaké aplikace na síti vlastně běží, slabý výkon aplikací
 • Problém s průchodností datové linky
 • Zahlcení linky nepodstatným provozem, zarušení linky do Internetu

Analýza WAN řeší následující:
 • Analýza dat, zmapování topologie, zpracování a popis komunikačních protokolů
 • Analýza "běžících" aplikací, monitorování provozu, sestavení grafů vytíženosti aplikací
 • Nastavení řízení toku dat, preference klíčových aplikací, grafické znázornění

Na základě výsledků WAN analýzy Vám můžeme pomoci zajistit efektivní a spolehlivý provoz kritických firemních aplikací a optimálně naplánovat přenosové pásmo. WAN analýza Vám poskytne dokonalý přehled o tom, co mezi pobočkami po síti opravdu "běží".

Sdílejte s přátely

      

Server

Stránky běží na vlastním linuxovém serveru umístěném na páteřní lince. Jako HTTP server jsme zvolili APACHE.

Mysql

Jako databázový server jsme se rozhodli pro využití MySQL 5.

ABM Morava

počítače

eshop

it

výpočetní technika

hardware

software

internet

tvorba www stránek

programování

linux

microsoft

hosting

acer Executive partner

Hewlett packard Preferred partner

Microsoft gold partner

Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com
TOPlist